معرفی اجمالی مجموعه نرم‌ افزارهای نور مرکز تحقیقات…

تحلیل احصائیوی (آماری) تخصصی با نرم افزار SPSS…

۲,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

پکیج فوق العاده جزوات مبانی سازمان و مدیریت…

۱۰,۰۰۰ریال ۳,۰۰۰ریال

[tie_list type=”starlist”] تنها با نگه داشتن روی کلمه…

۲,۴۰۰,۰۰۰ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال